10 Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1 dan Kunci Jawaban Kurikulum 2013

10 Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1 dan Kunci Jawaban Kurikulum 2013

15 Contoh SOAL dan KUNCI Jawaban Post Test Modul 2 Merdeka Belajar, Simak Latihan Mandiri Kurikulum Merdeka 2022-12019/pixabay-

1.Guguritan nyaeta salah sahiji wangun...

a)Puisi sunda


b)Sisindiran

c)Wawangsalan

d)Caritaan


×


 Jawaban : A

2.Guguritan ngagunakeun aturan...

a)Sisindiran

b)Pupuh

c)Paguneman

d)Caritaan

 Jawaban : B

3.Padalisan nyaeta...

a)Paragraf

b)Kalimat

c)Baris

d)Bait

 Jawaban : C

4."Pada" nyaeta...

a)Bait

b)Baris

c)Paragraf

d)Kalimat

 Jawaban :A

5.Pupuh Magatru aya sabaraha padalisan?

a)3

b)4

c)5

d)6

 Jawaban : C

6.Pupuh Maskumambang aya sabaraha padalisan?

a)3

b)4

c)5

d)6

 Jawaban : B

7.He barudak kudu hirup rempug jukungjeung babaturan ngahijisamiuk jeung dulur-dulurteu binarung goreng pikirkomo bari olo-olo

Pupuh diluhur kaasup kana pupuh...

a)Magatru

b)Maskumambang

c)Pucung

d)Balakbak

 Jawaban : A

8.He barudak kudu hirup rempug jukungjeung babaturan ngahijisamiuk jeung dulur-dulurteu binarung goreng pikirkomo bari olo-olo

Judul pupuh diluhur nyaeta...

a)Rempug Jukung

b)Rajin

c)Hirup Babarengan

d)Sobat Dalit

 Jawaban : A

9."Ngabogaan sobat dalit urang kudu"

Tangtukeun guru lagu jeung guru wilangan tina rumpaka pupuh diluhur...

a)12u

b)11a

c)8u

d)8a

 Jawaban : A

10."Silih jaring silih aping"

Tangtukeun guru lagu jeung guru wilangan tina rumpaka pupuh diluhur...

a)8i

b)7i

c)11i

d)12a

 Jawaban : A

***

Sumber:

BERITA TERKAIT

UPDATE TERBARU